wicca butterfly
wat is wicca

In principe is Wicca niets anders dan het (opnieuw) in contact komen met de natuur en dit op een religieuze manier beleven.
De natuur is de drijvende kracht achter al het leven, zij het geestelijk dan wel lichamelijk.
Het wisselen van de seizoenen, hun hoogtepunten en de maanstanden staan centraal. Hekserij is meer een way of life, die met meerdere religies te combineren valt, of zelfs zonder religie te beleven is.
Wicca is ook een inwijdingstraditie. Dit wil zeggen dat je alleen Wicca kan worden door inwijding door een derdegraads priester en/of priesteres.

Wiccans en heksen geloven over het algemeen in reïncarnatie. Dit komt voort uit het feit dat alles wat in de natuur sterft, uiteindelijk weer herleeft. Denk maar aan een bos dat afbrandt, dat daarna weer opbloeit.
In de religieuze beleving zie je dit thema, dood en (weder)geboorte ook terug.
Midwinter (Yule) is hier een mooi voorbeeld van, de zon die sterft en weer herboren wordt in de langste nacht.

Wiccans gaan uit van de dualiteit van het Goddelijke, dit uit zich in het vereren van de God en Godin. Er is wel één uitzondering: de Dianics. Dit is een feministische groepering die voornamelijk de Godin gebruikt in hun religieuze overtuiging.
Er worden binnen de verschillende stromingen van Wicca verschillende namen voor de God en Godin gebruikt, sommigen werken ook met meerdere Goden en Godinnen.

Wiccans zijn zonder uitzondering heks. Echter, niet alle heksen zijn Wiccan. Wicca is namelijk een religie, en hekserij is een levenswijze, gebaseerd op het ritme van de natuur.
Heksen gebruiken niet het religieuze systeem dat Wiccans wel gebruiken.
Ook is het zo dat je als heks niet ingewijd hoeft te worden, als Wiccan wel.