wicca butterfly
rituelen

Rituele magie

 

 

Rituele magie is de vorm van magie die, integenstelling tot de kristallen, olien en sympathetische magie, volgens vaste patronen en regels verloopt. De rituelen kennen een vaste opbouw, waarbij kleine verschillen tussen de rituelen kunnen ontstaan door de verschillende doelen van het ritueel. De normale opbouw van een ritueel is:

 

Voorbereidingen
Cirkel trekken
Elementen aanroepen
Hoofdgedeelte
Koekjes en wijn
Ritueel afsluiten, plengoffer brengen
Elementen bedanken en gaan laten
Cirkel openen

 

 

 


Voorbereidingen

Met name de eerste keren gaat het meeste werk van een ritueel zitten in de voorbereidingen ervan. Bij de voorbereidingen wordt alles geteld vanaf het moment dat je je gaat afvragen of en waarom je het ritueel wilt doen tot het neerzetten van alle materialen, wat vele dagen later kan zijn.

 


Waarom wil ik een ritueel doen?

Met deze vraag beginnen de voorbereidingen. Het antwoord erop is belangrijk en bepaald hoe het ritueel invulling wordt gegeven.
Is het ritueel bedoeld om de goden te bedanken om iets dat gebeurd is? Is het omdat je bij esbats of de jaarfeesten de goden door een ritueel wilt danken? Wil je magisch werk verrichten om iemand te genezen, iets te bereiken of heb je een heel ander doel? Het is belangrijk dat je dit van te voren duidelijk hebt.

Als je eenmaal weet wat je wilt ga je je afvragen waarom je dat wilt doen. Met name als je werk voor iemand anders doet moet je je afvragen of dat wel gewenst is. Normaalgesproken wordt magisch werk alleen gedaan voor iemand anders als die persoon erom vraagt. In andere gevallen verbiedt de wet ‘schaadt niemand’ het. Als je iemand magisch probeert te helpen zonder dat die persoon het weet beïnvloedt je die persoon zonder dat hij/zij het wil. Ze wordt dan beperkt in haar eigen keuze en ieder heeft recht op een eigen wil en zijn eigen fouten. Wie zegt trouwens dat wij weten wat het beste is voor iemand? Als je oprecht kunt zeggen dat je doel niemand schaadt en je alle andere mogelijkheden geprobeerd hebt kun je doorgaan (N.b. rituelen om de goden te danken kennen geen magisch werk, en dus ook deze stap niet).

 


Wanneer wil ik het ritueel uitvoeren?

Hier kunnen verschillende factoren bij komen kijken. Werk je alleen of met anderen, en als je met anderen werkt, wanneer kan iedereen? Wanneer kun je een tot twee uur volledig ongestoord werken? Rust is essentieel, eenmaal binnen de cirkel kun je niet even stoppen om de deur open te maken of de telefoon op te nemen. Maar er zijn nog andere factoren die meespelen. Welke maanstand is bijvoorbeeld het meest geschikt om het werk te doen. Wil je iets aantrekken? Gebruik dan de wassende maan. Wil je een ziekte genezen, uitdrijven? Gebruik dan de afnemende maan. Zie voor meer informatie over maanstanden het stukje over maanmagie.

 


Welk soort magie?

In het middengedeelte van het ritueel komt de werkelijke magie. Van tevoren moet je duidelijk hebben welk soort magie je hier wilt gebruiken (N.b. kabbalistische of hoge magiërs kennen hier maar een vorm van magie, wicca’s gebruiken hier echter vaak ook verschillende vormen van simpathetische magie). Wil je energie opbouwen om het werk te laten doen? Een talisman maken? Een genezingspoppetje maken? Bedenk dit van te voren en werk het zo volledig mogelijk uit.
Stel je maakt een talisman, waarvan is die dan gemaakt? Staan er symbolen op en zo ja welke? Hoe neem je de talisman mee? Etc, etc………..
In de loop van de tijd zal ik proberen hier verschillende vormen van simpathetisch magie uit te werken.

 

Welke elementen gebruik ik?
De meeste rituelen gebruiken hetzelfde soort cirkel en roepen alle vier de elementen aan. Het kan echter zijn dat je doel niet bij alle elementen past omdat een of meerdere storen, dan roep je die niet aan.
Als je met een pantheon aan goden werkt, welke goden vraag je dan om hulp? Zoek die god(en) uit die volgens de verhalen een verbinding hebben met je werk. Als je met het Noorse pantheon werkt en je wilt genezen dan zou Freya, als genezeres een goede keuze zijn, Loki, de wispelturige verrader zou een minder goede keuze zijn.

 


En dan?

Als je al deze voorbereidingen hebt genomen ga je na of je alle benodigde voorwerpen hebt. Als je ze niet hebt heb je nog de tijd om ze te verzorgen of een geschikte vervanging te zoeken.

Voordat je met het ritueel begint is het aan te raden een reinigend bad te nemen (misschien wel met enkele druppeltjes sandelhout olie of enkele kruiden aan het badwater toegevoegd) en als je wilt kun je bij het ritueel kleding en/of sieraden dragen die je speciaal daarvoor bewaard, als je in een coven werkt is dit waarschijnlijk normaal, anderen kiezen ervoor naakt te werken om aan te geven dat ze niets te verstoppen hebben voor de goden of het vertrouwen in de groep weer te geven.

 

 

 


De magische cirkel
Aan het begin van een ritueel wordt een magische cirkel getrokken. Deze cirkel kent een aantal doelen:
Om te beginnen beschermt ze tegen alle energieën die je werk zouden kunnen storen. Dit is meestal negatieve energie maar kan ook positieve energie. Denk maar aan een goed bedoelend iemand die overtuigt is dat je met duivelswerk bezig bent en elke dag bidt voor je verlichting, daarmee positieve energie sturend die je werk kan verstoren.
De tweede functie is het opsparen en concentreren van je energie. Zoals de energie van buiten wordt tegengehouden houdt de cirkel ook de energie die binnen wordt opgewekt tot ze nodig is, dan kan de heks ervoor kiezen de energie los te laten en haar doel te vinden.
Om een cirkel te trekken gebruik je de athame, het zwaard of de staf. Drie maal loop je in een cirkel, de athame naar buiten wijzend terwijl je een tekst uitspreekt om de cirkel op te roepen. Het beste is om deze tekst zelf te schrijven, probeer dan de belangrijkste functies van de cirkel erin te noemen. Als die tekst klaar is zou die zo kunnen luiden:


“Wij betoveren je, o cirkel van kracht,
zodat je een grens vormt tussen de wereld van de mensen en het domein van de machtigen;
een wachter en beschermer die de kracht die we in je gaan opwekken zal vasthouden
en ons zal beschermen tegen krachten van buitenaf.
Hiervoor zegenen en wijden wij je.”


Stel je hierbij voor dat uit de top van je athame een straal energie komt die een cirkel van pure energie vormt terwijl de de eerste keer rondloopt. Bij de volgende twee omwentelingen vormt de cirkel zich tot een bol om jou en het altaar heen. Waar nodig gaat deze cirkel door de vloer, muren en als het echt niet anders kan door voorwerpen heen. Als de cirkel eenmaal getrokken is stap je er normaal gesproken niet meer doorheen. In groepen kunnen daar echter uitzonderingen voor bestaan, in veel tradities is het normaal dat er niemand in de cirkel staat als die getrokken wordt. Als het trekken van de cirkel voltooid is wordt de bezem ervoor gelegd of met de athame een opening gemaakt (alsof je een vlies van onder naar boven open snijdt) waarna de wicca’s binnen kunnen stappen. Als iedereen binnen is wordt de bezem naar binnen getrokken en de opening weer met de athame gesloten (van boven naar beneden).

Als de cirkel is opgeroepen mag je daarbinnen alleen nog maar ‘deosil’ rondlopen. Dat wil zeggen in de richting waarin de wijzers van de klok rondgaan, niet ertegenin, wat widdershins heet. Als je dus iets moet hebben dat rechts naast je ligt maar waar je niet aankomt loop je in de richting van de klok rond het altaar, pak je het voorwerp en ga je weer zitten.

 

 

 


De Elementen Aanroepen
De volgende stap is het aanroepen van de elementen. Afhankelijk van waar je je prettig bij voelt kun je de pure natuurkrachten oproepen of de energetische krachten daarachter die voor elk element een ‘heerser’ en verschillende soorten elementale wezens omvatten.
Voor het oproepen van de elementen zet je tijdens de voorbereidingen net binnen de cirkel vier kaarsen neer, op elke windrichting een kaars die een element weergeeft met de juiste kleur:

Noord = Aarde = Geel/bruin = Boreas
Oost = Lucht = Blauw = Eurius
Zuid = Vuur = Rood = Notus
West = Water = Groen = Zephyrus.


Je begint vervolgens in het noorden, je loopt er deosil naartoe met een aansteker of lucifer en je athame. Je steekt de elementale kaars aan en tekent een oproepend pentagram terwijl je en oproepingstekst uitspreekt, die je ook weer heb beste zelf kunt schrijven.
Een oproepend pentagram teken je door in de punt ervoor te beginnen, en dan in een lijn door het pentagram te tekenen. Voor de elementen is dat dus:

Aarde: Vuur – aarde – geest – water – lucht – vuur – en tenslotte weer aarde.
Lucht: Water – lucht – vuur – aarde – geest – water en tenslotte weer lucht.
Vuur: Lucht – vuur – aarde – geest – water lucht en tenslotte weer vuur.
Water: Geest – water – lucht – vuur – aarde – geest en tenslotte weer water.


In deze volgorde ga je de vier elementen langs, steek je bij elk de elementale kaars aan en roep je de elementale krachten aan, hierbij vraag je ze letterlijk om hun hulp. Visualiseer bij het oproepen van die krachten de elementale wereld en de wezens die erbij horen.

Bij vuur is dat een vurige brandende wereld, de wezens zijn rode hagedissen en de heerser is een jonge man met een donkerrode mantel en een lange staf in zijn hand. Het is een jonge man die levenslustig en energiek overkomt.

Voor lucht is dat een wereld met nauwelijks vaste bodem, de wezens zijn halfetherische androgyne wezens de gedeeltelijk doorzichtig zijn en door de lucht zweven. De heerser draagt een blauwe mantel en een lang zwaard aan zijn zijde. Het is een ietwat oudere man met lang grijs haar, desalniettemin ziet hij nog sterk en energiek uit, zijn ogen stralen een immense wijsheid uit.

Voor aarde is dat een grotendeels ‘ondergrondse’ wereld. De wezens die hier bij horen zijn gnomen, kleine wezens die goed kunnen graven. De heerser draag een donkergele of bruine mantel, heeft een gedrongen figuur en ziet misschien wel een beetje nors uit. In zijn hand houdt hij een kommetje met zout.

En voor water tenslotte is dit een wereld die bijna volledig met water bedekt is. De wezens hier lijken op zeemeerminnen maar kunnen zowel mannelijk als vrouwelijk zijn. De heerser draagt een blauwe mantel en heeft lang golvend haar en een lang, slank voorkomen.In zijn hand houdt hij een drietand als hij onder water is of een kelk als hij zich op het land bevindt (bijvoorbeeld in jouw kamer).

Het vijfde element, de geest kent geen oproepend pentagram, noch een aanroeping of een wereld. Dit is namelijk een combinatie van het jou zelf en het goddelijke dat je later nog apart aanroept.
(N.b. indien dat beter voelt kunnen de heersers natuurlijk ook vrouwen zijn, mannelijk en vrouwelijk zijn begrippen die in deze betekenis nauwelijks betekenis hebben op deze niveau’s. daarnaast werken niet alle Wicca met de heersers, zij zien het geheel van een bepaald element 'de machtigen' zonder personificatie).

De oproepende tekst zou als volgt kunnen luiden:

“Machtigen van het oosten, Eurius heer van licht, kom in beweging
We roepen u aan, we roepen u op om onze cirkel te beschermen en bij ons ritueel aanwezig te zijn.”

 

 

 

Het Hoofdgedeelte
Als je magisch werk wilt verrichten is dit het gedeelte waarin het gebeurt, als je de goden wilt danken doe je dat nu.
Dit gedeelte kent echter nog een voorbereidingsgedeelte:
Als je kaarsen op het altaar hebt staan (de Godinne- en de Gods kaars, de vuurkaars en misschien nog enkele kaarsen om bij te lichten) steek je die nu aan, evenals eventuele wierook die je wilt branden. Daarna neem je je nog eens 15 minuten of langer de tijd om volledig rustig te worden en eventueel even te mediteren over wat je gaat doen.
Dan begint het echte werk, afhankelijk van wat je gaat doen kan dit gedeelte kort duren of een hele avond in beslag nemen. Je begint de goden wiens hulp je nodig hebt om hulp te vragen. Daarna begint het magische werk en in de Wicca is hier bijna alles mogelijk, je kunt de goden vragen om hulp, gebruik maken van de alom bekende ‘spells’, medicijnpoppetjes maken, talismannen en amuletten maken, zingen, dansen (dan mag je zelfs tegen de richting van de klok ingaan, zolang je maar niet door de cirkelgrenzen heenstapt en een beetje oppast met de kaarsen, want het zou zonde zijn als alles afbrandt), maar bijna alles wat je doet moet in 1 keer afgemaakt worden.
Hierna neem je je weer even de tijd om weer helemaal rustig te worden, en kun je nog even mediteren over hoe je vindt dat het gegaan is, ben je tevreden met het resultaat?
Om deze stap af te sluiten eindig je met een grondingoefening.

 

 

 


Koekjes en wijn
Volgens velen het leukste deel van het ritueel. Het magische werk en het daar vaak bij horende stilzwijgen zijn voorbij, in een groep mag weer gelachen worden als dat voorheen niet kon. Een schaal met koekjes of cake wordt in een keer gezegend en rondgedeeld onder de aanwezigen, daarna wordt de kelk rondgedeeld van te voren ook gezegend is (in tegenstelling tot de cake, die in een keer helemaal gezegend wordt, wordt de kelk na iedere keer bijvullen gezegend), ( het zegenen gaat door de wijn of cake kort aan te raken met de athame, het symbool van de God, en er wat vloeistof uit de waterkelk omheen te sprenkelen ,symbool van de Godin ) in grote groepen kan iedereen zijn/haar eigen kelk gebruiken. Het doel van dit deel is weer met beide benen op de grond komen, waarbij iets eten en drinken helpt. Volgens anderen is het het eenworden van de gaven van de Godin (de drank) en van de God (de koek). Favorieten in de koekjes en wijn ceremonie zijn vruchtencakes en notencakes of koekjes die bij voorkeur zelf zijn gebakken en witte wijn of cider. Voor wie geen alcohol drinkt kan dat vervangen worden door vruchtensappen, bij voorkeur natuurlijk vers geperst.

 

 

 


Ritueel afsluiten en pleng offer
Als afsluiting van het ritueel worden de goden en elementen die opgeroepen zijn bedankt voor hun verschijning. Het is gepast om ze een symbolisch offer te brengen dat traditioneel bestaat uit een deel van de cake of koekjes en wat van de drank, al dan niet samen met de wierook. Dit wordt allemaal samen in de plengschaal gelegd en kan na het ritueel in de tuin worden begraven of op een plaats worden gelegd waar het door dieren kan worden opgegeten (let wel, de voederbak van je huisdier telt niet mee), laat dan wel de wierook weg, want dat kan een beetje zwaar op de maag liggen J.

 

 

 


Elementen bedanken
Hierna worden de opgeroepen elementen bedankt voor hun verschijning en energie die ze je gestuurd hebben. In dezelfde volgorde waarin je de elementen hebt opgeroepen bedank je ze nu en teken je een pentagram in tegenovergestelde richting dan aan het oproepend pentagram (gewoon achteraan de regel beginnen en terug werken). Na het tekenen van elk pentagram blaas je de bijbehorende kaars uit.
De bedank tekst zou als volgt kunnen luiden:


“Machtigen van het Oosten, Eurius Heer van lucht
we danken u voor uw aanwezigheid en voor u terugkeert
naar uw mooie en lieflijke domein groeten wij u en zeggen u vaarwel.”

Maar kan uiteraard ook weer beter zelf geschreven worden.

 

 

 


De cirkel openen
Belangrijk is het te onthouden de cirkel te openen en niet te verbreken. Door de cirkel te openen kan iedereen weer gewoon door de ruimte lopen en kunnen de alledaagse handelingen verricht worden. Een geopende cirkel verlaat onze wereld en zoekt die wereld die het beste is om het werk dat het nu te verrichten heeft uit te voeren, als je de cirkel verbreekt verliest ze haar energie en kan het niets meer doen.

Om een cirkel te openen loop je driemaal tegen de klok in rond de cirkel (binnen de cirkel wel te verstaan), met de athame de cirkelrand aanwijzend en spreek je de openende tekst uit die je zelf schrijft. Hierbij is het belangrijk dat de cirkel wordt geopend maar niet verbroken als een cirkel verbroken wordt verliest ze namelijk haar kracht en is het ritueel nutteloos.

 

 

 

 

Tenslotte
Dit is het einde van je ritueel, maar het werk zit er nog niet helemaal op. Maak in je Boek der Schaduwen een kort verslag over hoe je vindt dat het ritueel verlopen is, wat je goed vond en wat je de volgende keer anders zou willen doen. Neem hierin ook op wat de maanstand en eventueel weersomstandigheden en de plaats van uitvoering was en wie er aan het ritueel deelnam. Laat genoeg ruimte over om de uitwerking van het ritueel er later bij te schrijven.